homehome
SlovensKy | ENGlish | DEutsch
Daňovoporadenská a audítorská kancelária Dravecký & Partner poskytuje svoje komplexné poradenské služby od roku 2000. Naše služby poskytujeme prostredníctvom spoločnosti Dravecký & Partner Tax, k.s. (licencia daňového poradcu) a Dravecký & Partner Audit, s.r.o. (licencia audítora).

Našim cieľom je poskytovanie služieb vychádzajúcich predovšetkým zo záujmov klienta. Našou snahou je pomôcť klientom orientovať sa v zložitom a neustále sa meniacom legislatívnom prostredí Slovenskej republiky a poskytnúť im vysoko kvalifikované služby v oblasti daňového, účtovného a finančného poradenstva a zároveň zabezpečiť audítorské služby a právne poradenstvo prostredníctvom skúsených odborníkov.

Pri poskytovaní služieb neposudzujeme len konkrétne požiadavky klienta ale situáciu riešime komplexne z pohľadu daňového, účtovného i právneho. Z tohoto dôvodu úzko spolupracujeme s advokátskou kanceláriou Heringeš & Partner s.r.o..

Dravecký & Partner | © A.I.S., s. r. o., 2007