Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/e/4/e4d5146e-5b18-4f35-a828-aaae2c065936/tax-audit.sk/web/template/main.php on line 78

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/e/4/e4d5146e-5b18-4f35-a828-aaae2c065936/tax-audit.sk/web/template/main.php on line 108

Povinná elektronická komunikácia od 1. júla 2018

Od 1. 1. 2018 sa rozšíril okruh povinne elektronicky komunikujúcich osôb aj o právnické osoby zapísané v obchodnom registri. Od 1. 7. 2018 sa povinná elektronická komunikácia týka aj všetkých fyzických osôb – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov. Do roku 2017 sa povinná elektronická komunikácia týkala len daňových subjektov - platiteľov DPH.
 

Daňovník môže zriadiť elektronickú schránku priamo na stránke Finančnej správy v časti Registrácia. Užívateľ má k možnosť registrácie týmito spôsobmi:

  • občiansky preukaz s čipom,
  • platný Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)
  • vyplnený registračný formulár a uzatvorená dohoda o elektronickom doručovaní.


Klientov nšej spoločnosti zastupujeme aj pri lektronickej komunikácii so správcom dane.