Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/e/4/e4d5146e-5b18-4f35-a828-aaae2c065936/tax-audit.sk/web/template/main.php on line 78

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/e/4/e4d5146e-5b18-4f35-a828-aaae2c065936/tax-audit.sk/web/template/main.php on line 108

Náš tím

Ing. Peter Dravecký
partner, CEO

p.dravecky@tax-audit.sk
 • člen Slovenskej komory audítorov od roku 2000
 • člen Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2000
 • člen metodicko-legislatívnej komisie pre DPH pri Slovenskej komore daňových poradcov
 • člen metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo pri Slovenskej komore daňových poradcov
Ing. Martina Šiková
partner

m.sikova@tax-audit.sk
 • člen Slovenskej komory audítorov od roku 2010
 • absolventka odborného kurzu BPP Professional Education – auditné riziká vo vybraných odvetviach
 • držiteľka certifikátu o úspešnom absolvovaní certifikovaného projektu Typológia a financovanie, účtovníctvo a audit účtovných jednotiek nezaložených za účelom podnikania
 • špecializácia: IFRS
 
 
Ing. Helena Dobrodenková
daňový poradca

office@tax-audit.sk
 • daňový poradca, člen SKDP
 • asistentka audítora
 • konzultantka pre Helios – Orange, PREMIER system, SAP Business One, Byznys ERP, ABRA
Ing. Veronika  Píšová 
asistentka audítora

office@tax-audit.sk
 • asistentka audítora
 • konzultantka pre Navision, SAP ERP
Monika Janebova
účtovníčka
office@tax-audit.sk

Ing. Ľubica Jankurová
mzdová účtovníčka
office@tax-audit.sk 
Ing. Jozef Knapík
asistent audítora
office@tax-audit.sk

Ing. Michal Sucháň
asistent audítora
office@tax-audit.sk
Ing. Monika Krajčiová
účtovníčka
office@tax-audit.sk

Ing. Ružena Baníková
účtovníčka
office@tax-audit.sk