Zmena výšky stravného od 1.6.2018

Dovoľujeme si vás upozorniť, že od 1.6.2018 platí opatrenie MPSVaR o sumách stravného. Aktuálne platné sadzby stravného sú nasledovné:
  • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,50 € na 4,80 €,
  • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,70 € na 7,10 €,
  • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,30 € na 10,90 €.
Minimálna hodnota stravovacej poukážky s ohľadom na §152 ods. 4) Zákonníka práce je 3,60 eur.