Náš tím

Ing. Peter Dravecký
partner, CEO

p.dravecky@tax-audit.sk
 • člen Slovenskej komory audítorov od roku 2000
 • člen Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2000
 • člen metodicko-legislatívnej komisie pre DPH pri Slovenskej komore daňových poradcov
 • člen metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo pri Slovenskej komore daňových poradcov
Ing. Martina Šiková
partner

m.sikova@tax-audit.sk
 • člen Slovenskej komory audítorov od roku 2010
 • absolventka odborného kurzu BPP Professional Education – auditné riziká vo vybraných odvetviach
 • držiteľka certifikátu o úspešnom absolvovaní certifikovaného projektu Typológia a financovanie, účtovníctvo a audit účtovných jednotiek nezaložených za účelom podnikania
 • špecializácia: IFRS
Ing. Jana Benková
senior konzultantka

j.benkova@tax-audit.sk
 • konzultantka pre SAP ERP, SAP Business One
Ing. Helena Dobrodenková
asistentka audítora

h.dobrodenkova@tax-audit.sk
 • asistentka audítora
 • konzultantka pre Helios – Orange, PREMIER system, SAP Business One, Byznys ERP, ABRA
Ing. Veronika  Píšová 
asistentka audítora

v.pisova@tax-audit.sk
 • asistentka audítora
 • konzultantka pre Navision, SAP ERP
Ing. Petra Vrbová
účtovníčka
p.vrbova@tax-audit.sk

Ing. Beata Čižmáriková
mzdová účtovníčka
b.cizmarikova@tax-audit.sk
Martin Štefunko
účtovník
m.stefunko@tax-audit.sk

Ing. Lucia Szusztorová 
asistentka audítora
l.szusztorova@tax-audit.sk
Blanka Neumannová
mzdová účtovníčka
b.neumannova@tax-audit.sk