Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/e/4/e4d5146e-5b18-4f35-a828-aaae2c065936/tax-audit.sk/web/template/main.php on line 78

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/e/4/e4d5146e-5b18-4f35-a828-aaae2c065936/tax-audit.sk/web/template/main.php on line 108

Kariéra

Staňte sa ďalším členom nášho tímu! Aktuálne máme otvorené tieto pozície:

Daňový poradca
Na akú náplň práce sa u nás môžete tešiť? Vašou úlohou bude:
 • vedenie oddelenia daní a daňového poradenstva,
 • daňové poradenstvo zamerané na daň z príjmov, medzinárodné zdaňovanie, DPH, ako aj na účtovné a obchodné právo,
 • riešenie konkrétnych daňových otázok, vypracovávanie daňových analýz, reportov a stanovísk,
 • kooperácia s právnikmi pri posudzovaní zmluvných vzťahov s ohľadom na daňové právo,
 • príprava a kontrola internej metodiky,
 • príprava a kontrola priebežných kalkulácií dane,
 • usmerňovanie a podpora účtovného oddelenia,
 • vedenie rokovaní a komunikácia s klientmi,
 • zastupovanie klientov pred príslušným správcom.

Aké benefity ponúkame my vám?
 • Motivujúce finančné ohodnotenie,
 • možnosť profesijného rastu,
 • príjemný pracovný kolektív,
 • flexibilný pracovný čas,
 • práca v stabilnej spoločnosti,
 • interné a externé vzdelávanie.

Mám o túto prácu záujem
Asistent daňového poradcu
Na akú náplň práce sa u nás môžete tešiť? Vašou úlohou bude:
 • príprava daňových stanovísk,
 • výpočet dane z príjmov PO a FO,
 • daňové priznania - DPPO, DPFO, DPH a iné,
 • registrácia daňových subjektov na daň - DPPO, DPFO, DPH,
 • komunikácia s klientmi a zástupcami daňovej správy,
 • usmerňovanie a podpora účtovného oddelenia.

Aké benefity ponúkame my vám?
 • Motivujúce finančné ohodnotenie,
 • možnosť profesijného rastu,
 • príjemný pracovný kolektív,
 • flexibilný pracovný čas,
 • práca v stabilnej spoločnosti,
 • interné a externé vzdelávanie.

Mám o túto prácu záujem
Asistent audítora
Na akú náplň práce sa u nás môžete tešiť? Vašou úlohou bude:
 • účasť na auditoch a zákazkách Due Diligence,
 • vykonávanie štandardných audítorských testov,
 • analýza účtovných a kontrolných systémov klientov,
 • overenie účtovnej závierky podľa slovenských predpisov a IFRS,
 • usmerňovanie a podpora účtovného oddelenia.

Aké benefity ponúkame my vám?
 • Motivujúce finančné ohodnotenie,
 • možnosť profesijného rastu,
 • príjemný pracovný kolektív,
 • flexibilný pracovný čas,
 • práca v stabilnej spoločnosti,
 • interné a externé vzdelávanie.

Mám o túto prácu záujem
Samostatný účtovník
Na akú náplň práce sa u nás môžete tešiť? Vašou úlohou bude:
 • práca na oddelení účtovníctva v oblasti účtovného outsourcingu,
 • samostatné priebežné spracovávanie komplexnej účtovnej agendy pre externých klientov,
 • kontrola podkladov pre prípravu mesačného DPH, súhrnného a kontrolného výkazu k DPH,
 • príprava štatistických výkazov (NBS, Intrastat a pod.),
 • spracovanie mesačnej, kvartálnej, ročnej závierky podľa požiadaviek klienta,
 • príprava a zostavenie účtovnej závierky,
 • zabezpečenie korektných požadovaných výstupov pre klienta a príslušné inštitúcie v stanovených účtovných a daňových termínoch,
 • nastavenie spolupráce s klientmi, riešenie účtovných a daňových otázok v spolupráci s daňovým poradcom a audítorom,
 • vedenie rokovaní a komunikácia s klientmi.

Aké benefity ponúkame my vám?
 • Motivujúce finančné ohodnotenie,
 • možnosť profesijného rastu,
 • príjemný pracovný kolektív,
 • flexibilný pracovný čas,
 • práca v stabilnej spoločnosti,
 • interné a externé vzdelávanie.

Mám o túto prácu záujem
Mzdový účtovník
Na akú náplň práce sa u nás môžete tešiť? Vašou úlohou bude:
 • samostatné vedenie mzdovej agendy pre klientov spoločnosti,
 • kompletné spracovanie mzdovej agendy pre klientov v mzdovom programe OLYMP,
 • zabezpečenie komunikácie s poisťovňami (prihlášky, odhlášky, zmeny),
 • spracovanie absencií (PN, OČR, MD, RD...),
 • podávanie hlásení pre SP, ZP (mesačné výkazy) a daňový úrad (prehľady),
 • spracovanie prehľadov, štatistík a hlásení podľa požiadaviek klientov, resp. v zmysle zákonných povinností,
 • komunikácia s klientmi.

Aké benefity ponúkame my vám?
 • Motivujúce finančné ohodnotenie,
 • možnosť profesijného rastu,
 • príjemný pracovný kolektív,
 • flexibilný pracovný čas,
 • práca v stabilnej spoločnosti,
 • interné a externé vzdelávanie.

Mám o túto prácu záujem
Brigáda – pre študentov ekonomického smeru
Chodíte na vysokú školu ekonomického zamerania a ste v 3., 4. alebo 5. ročníku? Príďte k nám nabrať reálne skúsenosti! Vašou úlohou bude:
 • aktívna práca na oddelení účtovného outsourcingu/daňového poradenstva/auditu,
 • príprava a spracovávanie účtovných dokladov,
 • príprava a spracovávanie podkladov pre prípravu DPH výkazov a podkladov pre iné daňové priznania,
 • spracovávanie štatistických výkazov (NBS, Intrastat a pod.),
 • pomoc na audítorských zákazkách.

Aké benefity ponúkame my vám?
 • Motivujúce finančné ohodnotenie,
 • možnosť profesijného rastu,
 • príjemný pracovný kolektív,
 • flexibilný pracovný čas,
 • práca v stabilnej spoločnosti,
 • interné a externé vzdelávanie.

Mám o túto prácu záujem