Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/e/4/e4d5146e-5b18-4f35-a828-aaae2c065936/tax-audit.sk/web/template/main.php on line 78

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/e/4/e4d5146e-5b18-4f35-a828-aaae2c065936/tax-audit.sk/web/template/main.php on line 108

Aktuálne zmeny v daňových predpisoch od 15.11.2021 a od 1.1.2022

14.11.2021 Povinnosť platiteľov DPH oznámiť FR SR vlastný bankový účet a ďalšie zmeny v daňových a účtovných predpisoch..

Základné zmeny v zákone č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice od 1.1.2019

04.02.2019 Dňa 1.1.2019 vstúpila do platnosti novela zákona o ERP, súčasťou ktorej je aj spustenie projektu on-line napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy. Doteraz mali podnikatelia možnosť si vybrať napojenie na systém finančnej správy v podobe virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Po novom bude on-line pripojenie na finančnú správu povinné.

Daň z poistenia platná od 1.1.2019

04.02.2019 Novou daňou v daňovom systéme SR je zavedenie dane z poistenia, ktorej bude podliehať poistenie v odvetviach neživotného poistenia. Daň z poistenia má charakter nepriamej dane.   Zákonom o dani z poistenia sa nahradil do roku 2018 platný 8 %-ný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve.

Zmeny v zákone o Dani z príjmov platné od 1.1.2019 ( príspevok na rekreáciu)

04.02.2019 Novelou zákona o dani z príjmov sa okruh príjmov zo závislej činnosti oslobodených od dane rozširuje aj o príjem, ktorým je príspevok na rekreáciu poskytnutý zamestnávateľom zamestnancovi podľa §152a Zákonníka práce....

Zmeny v zákone o DPH platné od 1.1.2019

04.02.2019 V zmysle prijatých zmien zákona o DPH sa od 1.1.2019 upravuje postup pri zdaňovaní dodania a prenájmu nehnuteľností, zmena pri tuzemskom prenose daňovej povinností pri poľnohospodárskych plodinách a tovaroch z kovov...

Zmena výšky stravného od 1.6.2018

29.03.2018 Dovoľujeme si vás upozorniť, že od 1.6.2018 platí opatrenie MPSVaR o sumách stravného .....

Povinná elektronická komunikácia od 1. júla 2018

27.07.2017 Od 1. 1. 2018 sa rozšíril okruh povinne elektronicky komunikujúcich osôb aj o právnické osoby zapísané v obchodnom registri.